ការវិវត្តន៍នៃផ្នែកឌីជីថលនៅកម្ពុជា

ការផ្សាយផ្ទាល់៖ ការវិវត្តន៍នៃផ្នែកឌីជីថលនៅកម្ពុជា

វាគ្មិន៖ លោក ង៉ែត ម៉ូសេ ស្ថាបនិកនៃ Open Cyber Talk

អ្នកសម្របសម្រួល៖ កញ្ញា ញឹក ស្រីល័ក្ខ អ្នកយកព័ត៌មាន របស់អង្គភាពសារព័ត៌មានថ្មីៗ

តើអ្នកជា “Netizen” ឬ «អ្នកដែលនិយមចូលចិត្តប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែត» មែនទេ? តើអ្នកធ្លាប់ជួបការគំរាមកំហែង និងការបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរឬទេ? តើអ្នកដឹងពីវិធីបង្កើតឧបករណ៍ឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់សុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរឬទេ?

យូអិនឌីភីសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នា ចូលរួមកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ [Facebook Live] របស់យើងជាមួយស្ថាបនិកនៃ Open Cyber Talk ដែលកម្មវិធីនេះនឹងសម្របសម្រួលដោយ កញ្ញា ញឹក ស្រីលក្ខ អ្នកយកព័ត៌មាន របស់អង្គភាពសារព័ត៌មានថ្មីៗ នៅម៉ោង ១១ ព្រឹក ថ្ងៃសុក្រទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

(Visited 211 times, 1 visits today)