យន្តការពាក្យបណ្ដឹង និងដំណោះស្រាយ របស់ធនាគារ

ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានផលិតមាតិកាវិដេអូស្តីពីការឆបោកអនឡាញដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្ញុំ មានបងប្អូនមួយចំនួនបានសាកសួរមកកាន់ខ្ញុំទាក់ទងទៅហ្នឹងការដាក់ពាក្យប្តឹង និងការស្វែងរកដំណោះនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានការឆបោក និងចាញ់បោកគេនៅតាមបណ្ដាញសង្គម។ ការឆបោកទាំងនោះ សុទ្ធសឹងតែមានការខាតបង់ប្រាក់កាក់ ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះ ស្វែងរកដំណោះស្រាយ ជាពិសេសគឺការទទួលបានប្រាក់ដែលបាត់បង់នោះមកវិញ។ ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំនឹងលើយកយន្តការនៃពាក្យបណ្ដឹង និងដំណោះស្រាយរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានា ដែលពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមបាន។

អត្ថបទរបស់ខ្ញុំខាងក្រោមនេះ មានគោលបំណងចង់បង្ហាញប្រាប់ដល់អ្នកអានពីយន្តការបណ្ដឹង និងដំណោះស្រាយអតិថិជនដែលធនាគារមាន និងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។ អត្ថបទរបស់ខ្ញុំ មិនមានបំណងផ្តល់ការសន្សាណាមួយដល់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងការទទួលបានមកវិញនូវប្រាក់កាសដែលបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញនោះទេ។

យន្តការពាក្យបណ្ដឹង និងដំណោះស្រាយរបស់ធនាគារ

ខ្ញុំលើកយកនូវឈ្មោះធនាគារដែលបានដកស្រង់ចេញពីបញ្ជី ធនាគារពាណិជ្ជ​ និងធនាគារឯកទេស (ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២) ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ធនាគារជាតិតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងបញ្ជីនេះ ខ្ញុំដកស្រង់យកតែធនាគាណាដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវព័ត៌មាននិតិវិធីការដាក់ពាក្យបណ្តឹង និងដំណោះស្រាយរបស់អតិថិជន ជាភាសារខ្មែរលើគេហទំព័ររផ្លូវការរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ។ ធនាគារផ្សេងៗក្នុងបញ្ជីទាំងពីរនេះ ដែលខ្ញុំមិនបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម មិនមែនមានន័យថា ធនាគារទាំងនោះមិនមានយន្តការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់អតិថិជននោះទេ ពោលគឺខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹង និងដំណោះស្រាយជាភាសាខ្មែរដែលពួកគេបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនបាន។ ធនាគារភាគច្រើនតែងតែមាននូវអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង ដូចជាលេខទូរសព្ទ និងសារអេឡិចត្រូនិច(អ៉ីម៉ែល) ដែលអតិថិជនរបស់ខ្លួនអាចសាកសួរពីព័ត៌មានពាក្យបណ្ដឹង និងដំណោះស្រាយបាន។ បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នា រកឃើញនូវព័ត៌មានស្តីយន្តការពាក្យបណ្ដឹង និងដំណោះស្រាយរបស់ធនាគារផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ហើយមិនមានក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ សូមជួយផ្ញើព័ត៌មាននោះមកកាន់ខ្ញុំ តាមប្រអប់សារ ប​ណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំ www.facebook.com/MosesNgeth

ម្យ៉ាងទៀត ធនាគារជាតិ ក៏បានចេញផ្សាយនូវសេចក្តីប្រកាសស្តីពី ការដោះស្រាយបណ្ដឹងអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ផងដែរ។ សេចក្តីប្រកាសនេះ មានគោលដៅលើកកម្ពស់កិច្ចការពារអតិថិជនដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវារបស់គ្រឹះស្ថាន តាមរយៈការដោះស្រាយបណ្ដឹងឲ្យបានសមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាព។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាបញ្ជីនៃធនាគារពាណិជ្ជ និងធនាគារឯកទេសដែលខ្ញុំបានដកស្រង់៖

ធនាគារពាណិជ្ជ

ឈ្មោះស្ថាប័នព័ត៌មានស្ដីពីបណ្ដឹងតំណរភ្ជាប់ដែសាធារណជនអាចទៅស្វែងរកបាន
ធនាគារ​ អេ​ស៊ី​លី​ដា​ ភី​អិ​ល​ស៊ី​ពាក្យ​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ (បម្រើ​ជូន​ចាប់​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ [email protected]
ការិយាល័យ​ទំនាក់​ទំនង​អតិថិជន (បម្រើ​ជូន​២៤​ម៉ោង)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
អ៊ីម៉ែល ៖ [email protected]
ឬ​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​របស់​ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត ដើម្បី​ឱ្យ​យើង​ខ្ញុំ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជូន​លោក​អ្នក ។
បំពេញ​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ទម្រង់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ​របស់​អតិថិជន ខាង​ក្រោម ។
https://www.acledabank.com.kh/kh/khm/cu_complaintform
ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅប្រទេស​ នៃ​កម្ពុជា (FTB)ធនាគារ FTB បានដាក់បញ្ជូលនូវបណ្ដឹងអតិថិជនក្នុង ទម្រង់បញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួន។ អតិថិជនរបស់ធនាគារ ដែលមានបណ្ដឹង អាចចូលទៅកាន់ ទម្រង់បញ្ចេញមតិ -> ប្រភេទមតិយោបល់ -> បណ្ដឹង។ https://ftbbank.com/km/contact/feedback-form/
ធនាគារ​ ជេ​ ត្រាស់​ រ៉ូ​យា​ល់ធនាការ J Trust Royal Bank បានបង្ហាញនូវនិតិវិធីដំណោះស្រាយបណ្តឹងរបស់អថិជននៅក្នុង គេហទំព័រ ផ្នែកមតិយោបល់។ អតិថិនចូលទៅកាន់ ទំព័រមតិយោបល់ រួចរំកិលបន្ទាត់ចុះទៅខាងក្រោម នឹងឃើញមានដំណើរការនិតវិធីពាក្យបណ្ដឹង។https://jtrustroyal.com/kh/contact-us/feedback/
ធនាគារ​ ABAក្នុង​ករណី​ដែល​បណ្តឹង​ផ្លូវការ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​មក​កាន់​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​ នោះ​បណ្តឹង​នឹង​ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ផ្នែក​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​ និង​វិវាទ​ ដែល​ផ្តល់​នូវ​ការ​ស៊ើបអង្កេត​ប្រកបដោយ​យុត្តិធម៌​,​ ឥត​លម្អៀង​,​ និង​ជាក់ស្ដែង​លើ​បណ្តឹង​ទាំងអស់​។https://www.ababank.com/km/complaint/
ធនាគារឌីជីប៊ី (DGB)នីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងអតិថិជន
ដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់អតិថិជន ធនាគារ ឌីជីប៊ី  សូមផ្តល់ជូនពីនីតិវិធី ដូចតទៅ៖
 នីតិវិធីនេះ ត្រូវបានដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រ របស់ធនាគារ (“www.dgbcambodia.com”)
នៅតាមបពា្ជរ និងបន្ទប់ទទួលអតិថិជននៃសាខានីមួយៗរបស់ធនាគារ ឌីជីប៊ី ។
នីតិវិធីនៃការទទួលបណ្តឹង: អតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការប្តឹង មកកាន់ធនាគារ នូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ តាមរយ:លេខទូរសព្ទបន្ទាន់ (Hot Line) ឬមកកាន់សាខាធនាគារ ឌីជីប៊ី ដែលនៅជិត
https://www.dgbcambodia.com/procedure-of-client-complaint-settlement/?lang=km
ធនាគារ PPCBank (Phnom Penh Comercial Bank)ធនាគារ PPCBank បានបង្ហាញពីរបៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹង និងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមអនឡាញ
តើលោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានតាមរបៀបណា
1. ទាក់ទងមកទូរសព្ទលេខ៖ ០២៣ ៩០៩ ៨៧១
2. តាមរយៈអ៊ីម៉ែល: [email protected] (“ដោយបំពេញ ទម្រង់បណ្ដឹង”)នេះ
3. ជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិកយើងខ្ញុំនៅតាមសាខាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត
4. បំពេញ ទម្រង់បណ្ដឹង នេះរួចផ្ដល់ជូនទៅតាមសាខាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត
5. តាមរយៈអនឡាញ ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ: (សូមចុចលើប៉ូតុងខាងលើ “ដាក់ពាក្យបណ្តឹងអនឡាញ”)
***កំណត់សម្គាល់៖ រៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ (ច័ន្ទ – សុក្រ) ចាប់ពីម៉ោង ០៨៖០០ នាទីព្រឹកដល់ ០៤៖០០រសៀល
https://www.ppcbank.com.kh/km/complaint/
ធនាគារ Princeធនាគារ Prince បានបង្ហាញពីលិខិតបណ្ដឹងតវ៉ា និងសេចក្តីណែនាំពីបណ្ដឹងតវ៉ានេះ នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន ក្នុងផ្នែកទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹង។https://www.princebank.com.kh/page-complain
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី (CIMB)ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ធនាគារ ក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួន ដែលបានចែងដោយធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា (ប្រកាសលេខ ធ7.017.299 ប្រ.ក)។
ពាក្យបណ្តឹងត្រូវដាក់ស្នើ ក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបញ្ហាត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ពាក្យបណ្តឹងផ្ទាល់មាត់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ពាក្យបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នឹងតម្រូវឲ្យអនុវត្ត ប្រសិនបើពាក្យបណ្តឹងផ្ទាល់មាត់មិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយ ក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ
លទ្ធផលបណ្ដឹងនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលពាក្យបណ្តឹង
អតិថិជន និង/ឬ ធនាគារអាចបន្តការដាក់ពាក្យបណ្តឹង ដោយផ្ញើរជូននូវច្បាប់ចម្លងរបស់ពាក្យបណ្តឹង និងលទ្ធផល ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅកាន់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការជូនដំណឹង អំពីលទ្ធផលនៃដំណោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផល។
ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨
អុីមែលផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន៖ [email protected]
https://www.cimbbank.com.kh/kh/business/important-notices/2020/complaint-handling-prakas.html
ធនាគារ ហ្វីលីព (Phillip Bank)ធនាគារ ហ្វីលីព បានបង្ហាញនូវទម្រង់បែបបទផ្តល់យោបល់ ជា QR Code។ នៅក្នុងទម្រង់នេះ គឺមានជម្រើសពាក្យបណ្ដឹង។ អតិថិជន ត្រូវចូលទៅកាន់ ទម្រង់បែបបទផ្តល់យោបល់ រួចហើយ scan QR Code នោះទម្រង់ជា Google Form នឹងបង្ហាញឡើង។ បន្ទាប់មក ចូលទៅពិនិត្យមើល ត្រង់ប្រភេទមតិបយោបល់ ជ្រើសរើសយក បណ្ដឹង។https://www.phillipbank.com.kh/kh/pages/contact-us/feedback-form-2

ធនាគារឯកទេស

ឈ្មោះស្ថាប័នព័ត៌មានស្ដីពីបណ្ដឹងតំណរភ្ជាប់ដែសាធារណជនអាចទៅស្វែងរកបាន
ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា)បណ្តាញ​សម្រាប់​ដាក់​បណ្តឹង
ម៉ោង​ដំណើរ​ការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ (០៨:០០ព្រឹក – ០៨:០០ល្ងាច)
បណ្តាញ​ទាន់​ហេតុការណ៍៖ ០២៣ ៩៨៨ ៥៥៥ | ០៧៨ ៩៨៨ ៥៥៥ | ០៧០ ៩៨៨ ៥៥៥
អ៉ីម៉ែល៖ [email protected]
ហ្វេសប៊ុក៖ www.facebook.com/aeonbank.kh
គេហទំព័រ៖ www.aeon.com.kh
អញ្ជើញ​ទៅកាន់​សាខា​របស់​ធនាគារ​ឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ដែល​នៅ​ជិត​លោកអ្នក​បំផុត និង/ឬ ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​របស់​លោកអ្នក​នៅក្នុង​ប្រអប់​ផ្តល់​យោបល់​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅតាម​សាខា ដែល​លោកអ្នក​អញ្ជើញ​ទៅនោះ ។
https://www.aeon.com.kh/kh/contact-us/#Complaints
ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន (KDSB)ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន បានបង្ហាញនូវដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អតិថិជន និងទម្រង់នៃពាក្យបណ្ដឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន ក្នុងផ្នែក ទំនាក់ទនង -> ពាក្យបណ្ដឹងhttps://kdsb.com.kh/contact#/complaint

តំណរភ្ជាប់ និងព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងលើរបស់ធនាគារដែលបានបង្ហាញ គឺត្រូវបានត្រួតពិនិត្យថាមានដំណើរការអាចបើកមើលបាន (accessible) គិតត្រឹមថ្ងៃដែលអត្ថបទនេះបានបង្ហោះ។ ខ្ញុំមិនអាចដឹងបានទេ ថាអាចនឹងមានការកែប្រែនៅថ្ងៃអនាគតនៅលើព័ត៌មាន ឬតំណរភ្ជាប់របស់ធនាការដែលបានបង្ហាញនេះ។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថា អត្ថបទរបស់ខ្ញុំនេះ អាចជួយដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលកំពុងស្វែងរកនូវដំណោះស្រាយដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

(Visited 55 times, 1 visits today)